BestGlass Oy är en av världens modernaste fabriker för isolerglas

Då Best Glass Oy grundades år 2011 var målet att bli Finlands ledande tillverkare av isolerglas. Nu är företaget Norra Europas största tillverkare av isolerglas. Företaget tillverkar redan nu över 45 procent av isolerglaset som används i Finland och är nu också ute på marknaderna i Sverige och Norge. Vår omsättning är cirka 15,5 miljoner euro.

En ny fabrik driftsattes under våren och sommaren 2017 och just nu har vi 10 000 kvadratmeter helautomatiserade produktionslokaler. Alla lokaler är i effektiv användning, men den snabba tillväxten på marknaderna i Sverige och Norge kräver att fabriken byggs till i en nära framtid.

År 2016 hanterade vi 1,2 miljoner kvadrat glas. Best Glass Oy sysselsätter över 70 personer, fastän långt automatiserade linjer för isolerglas sköter största delen av produktionen självständigt. Isolerglas tillverkas i huvudsak för andra företag.