Best Glass gör världens bästa och energieffektivaste isolerglaselement Super Spacer®

Lågemissionsglasen Super Spacer® kan minska spillenergin med 94 procent jämfört med fönster med vanlig mellanlist av aluminium. Lita på BestGlass isolerglas. Finländskt arbete i världsklass.