Säkerhetsglas

Best Glass tillverkar både härdat och laminerat säkerhetsglas.

Säkerhetsglas avser sådan glasstruktur som ger personer och egendom skydd mot externa faktorer och/eller minskar personernas skaderisk i olyckor. Externa faktorer är bland annat skadegörelse, inbrott, vapenbruk, eldsvåda, explosion, folkmassa, fallande föremål, olika strålningar samt fallrisk för personer och stötar.