Världens bästa produkter, exakta leveranser och säkra transporter

BestGlass är den bästa partnern inom isolerglas, då du vill ha världens bästa produkt, exakta leveranser och säkra transporter. Allt fler fönstertillverkare i Finland och Norden litar på kvaliteten hos BestGlass.

Vi kan allt om energieffektiviteten i isolerglas, och det är bra för dig.

BestGlass erbjuder fönsterfabriken trygghet och säkerhet och befriar från kundernas fönsterbekymmer och reklamationer.

BestGlass moderna och riskfria produktionslinje tar bort både fönsterfabrikens och konsumentkundernas reklamationer.

I produktionen av traditionellt isolerglas är arbetsskedena sju stycken, medan det i tillverkningen av Super Spacer® bara är tre arbetsskeden. Bara det mindre antalet arbetsskeden ger både bättre effektivitet och mindre mekaniska fel.